Bài giảng toán lớp 7

Bài giảng toán lớp 7

Tổng hợp các tính chất về các đường đặc biệt trong tam giác

Một số tính chất cơ bản về các đường đặc biệt trong tam giác. Đương trung tuyến, đương phân giác, đường trung trực, đường cao và một số... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 7 của THCS Cầu Giấy

Bài 3. (1,5 điểm ) Một lớp học có 39 học sinh được chia làm ba nhóm, mỗi nhóm phải trồng một số cây như nhau. Để trồng hết số cây theo quy định,... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài luyện tập đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch

Bài 1. Cho một hình chữ nhật có diện tích S, một cạnh có độ dài x, một cạnh có độ dài y. Nếu diện tích S không đổi thì... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Phiếu ôn luyện trường hợp bằng nhau thứ 3 của hai tam giác góc-canh-góc

Bạn đọc tham khảo phiếu học tập hình học lớp 7. Trường hợp bằng nhau thứ 3 của hai tam giác.   ... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Phiếu luyện tập chương 1 đại số lớp 7 về số hữu tỷ và dãy tỉ số bằng nhau

Một phiếu luyện tập về các vấn đề số hữu tỷ, hỗn số, lũy thừa, giá trị tuyệt đối và dãy tỉ số bằng nhau và tính chất. ... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Các đường đặc biệt trong tam giác hình học lớp 7

Bài giảng này trình bày các vấn đề về đường đặc biệt trong tam giác như đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chuyên đề 4: Quy luật của dãy số dạng phân số

Bài giảng toán học giới thiệu chuyên đề về dãy số, quy luật của dãy số tự nhiên, dãy số dạng phân số và một số dạng bài tập tính tổng của dãy số.Tài liệu này trình bày... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 3: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỷ và các dạng bài tập

Bài giảng toán học giới thiệu chuyên đề về giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ và các dạng bài tập nâng cao dành cho học sinh khá, giỏi lớp 7.Các ví dụ được trình bày khá... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...