Bài giảng toán học

Lesson 1.Multi-digit numbers

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đây là một bài học video ngắn gọn với cấu trúc gồm 3 phần.

Phần 1: Giới thiệu từ vựng của bài

Phần 2: Một số mẫu câu của bài học multi-digit numbers

Phần 3: Một số ví dụ mẫu về bài học

Cuối cùng phần luyện tập các bạn sẽ thực hiện trên thi trực tuyến 24h để củng cố bài học này.

Link luyện tập dưới đây.

http://thitructuyen24h.com/de-thi/lesson-1-multi-digit-numbers.html

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...