Bài giảng toán học

Vấn đề 1: Lũy thừa với số mũ thực và các dạng bài tập

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng giới thiệu về khái niệm lũy thừa với số mũ thực và một số dạng bài tập. 

Mời bạn đọc đón xem.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...