Bài giảng toán học

Bài giảng số 4: Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp dồn biến

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng trình bày về một phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng cách dồn biến do tác giá Phan Thành Việt biên soạn và cung cấp.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...