Bài giảng toán học

Bài giảng số 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian và các dạng bài tập cơ bản

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1 trình bày một số dạng bài toán cơ bản nhất của hình học không gian như bài toán xác định giao tuyến của hai mặt phẳng, xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, bài toán thẳng hàng đồng quy, ...

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...