Bài giảng toán học

Bài giảng số 3: Một số bài toán thiết lập phương trình đường tròn trong mặt phẳng Oxy

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này trình bày một số ví dụ cơ bản về viết phương trình đường tròn trong mặt phẳng. Mời các em đón xem.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...