Bài giảng toán học

Bài giảng số 1: Các dạng giới hạn dãy số

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1 trình bày các dạng giới hạn cơ bản và thường gặp của giới hạn dãy só. Một số phương pháp tính giới hạn của dãy số cũng được trình bày cẩn thận tại đây. hy vọng bài giảng sẽ giúp các em học sinh có một kết quả thi học kỳ 2 tốt nhất.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...