Bài giảng toán học

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Trích dẫn đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4:
+ Xét các khẳng định sau:
i. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R thỏa mãn f'(x) > 0 ∀x ∈ R thì hàm số đồng biến trên R.
ii. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R thỏa mãn f'(x) ≥ 0 ∀x ∈ R và đẳng thức chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm trên R thì hàm số đồng biến trên R.
iii. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và đồng biến trên R thì f'(x) ≥ 0 và đẳng thức chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm trên R.
Số khẳng định đúng là?

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần