Bài giảng toán học

Đề thi HOMC và hướng dẫn môn toán Hà Nội mở rộng năm 2016.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Senior section

Đây là kì thi thường niên được tổ chức vào khoảng tháng 4.

Đối tượng là học sinh lớp 8 (Senior section) và lớp 10 (Junior section)

Question 1. How many are there 10-digit numbers composed from the digits 1, 2, 3 only and in which, two neighbouring digits differ by 1.
(A): 48         (B): 64                   (C): 72                 (D): 128              (E): None of the above.
Question 2. Given an array of numbers A = (672,673,674,...,2016) on table. Three arbitrary numbers a,b,c ∈ A are step by step replaced by number 1 3 min(a,b,c). After 672 times, on the table there is only one number m, such that
(A): 0 < m < 1             (B): m = 1                (C): 1 < m < 2                     (D): m = 2                    (E): None of the above.

 

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần