Bài giảng toán học

Bài kiểm tra định kì môn toán lớp 12 tháng 7 năm 2017

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề kiểm tra định kì tháng 8 môn toán lớp 12 với các nội dung về hàm số, số phức và hình học không gian lớp 11,

Các vấn đề như cực trị, đồ thị hàm số, tiệm cận, số phức và khoảng cách.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần