Bài giảng toán học

Một số bài toán vận dụng cao và ứng dụng trong các bài toán khác của hàm số ôn thi THPT Quốc gia

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng toán học giới thiệu 1 số bài toán vận dụng cao phần hàm số để bạn đọc tham khảo.

Câu 4: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng P(n)=480-2n  (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất ?

     A. 10                             B. 12                             C. 16                            D. 24

 

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần