Bài giảng toán học

Đề luyện tập trắc nghiệm phần xác suất lớp 11 và đáp án ôn thi THPT Quốc gia

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Câu 32: Danh sách lớp học được đánh số từ 1 đến 32. Bạn Huy có thứ tự 20. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 5 học sinh để kiểm tra bài cũ. Tính xác suất để 5 học sinh này có số thứ tự nhỏ hơn số thứ tự của Huy?

Hãy điền đáp án đúng vào chỗ chấm: ……………………………………

Câu 33: Chiếc kim chỉ trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu” có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí của chiếc nón quay với khả năng như nhau. Tính xác suất để trong ba lần quay chiếc kim cùng chỉ vào 1 vị trí giống nhau?

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần