Bài giảng toán học

Bài tập trắc nghiệm vận dụng và vận dụng cao phần hàm số

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Các bài tập vận dụng và vận dụng cao phần hàm số kèm theo đáp án chi tiết được sưu tầm trên mạng.

Câu 18.  Một màn ảnh hình chử nhật cao 1,4m được đặt ở độ cao 1,8m so với tầm mắt (tính đầu mép dưới của màn ảnh). Để nhìn rõ màn ảnh nhất phải xác định vị trí đứng sao cho góc nhìn lớn nhất. Một người muốn nhìn rõ màn hình nhất thì phải đứng cách màn ảnh theo phương ngang một khoảng cách là:

       A. x = -2,4m.                               B. x = 2,4m.                C. x = m.            D. x = 1,8m.

 

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần