Bài giảng toán học

Bài tập trắc nghiệm tổ hợp và xác suất ôn thi THPT Quốc gia 2018 có đáp án

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Một số bài tập trăc nghiệm về tổ hợp, xác suất.

Câu 45: Một trường tiểu học có 50 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, trong đó có 4 cặp anh em sinh đôi. Cần chọn một nhóm 3 học sinh trong số 50 học sinh trên đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, sao cho trong nhóm không có cặp anh em sinh đôi nào. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Hãy điền đáp án đúng vào chỗ chấm: ……………………………….. cách

Câu 46: Một lớp học có 40 học sinh. Giáo viên muốn chọn ra 1 lớp trưởng, 1 lớp phó và 1 bí thư. Hỏi giáo viên có bao nhiêu cách chọn?

Hãy chọn một đáp án đúng:

A: 59280 cách                        B: 64000 cách             C: 52500 cách                 D: 36000 cách

Câu 47: Có 4 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp số học sinh này vào một bàn tròn sao cho không có 2 học sinh cùng giới nào ngồi cạnh nhau?

Hãy chọn một đáp án đúng:

A: 576 cách                B: 256 cách                 C: 144 cách                D: 445 cách

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần