Bài giảng toán học

Bài giảng số 4: Hệ trục tọa độ Oxy và tọa độ của véc tơ

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 4 trình bày những khái niệm ban đầu về tọa độ của điểm, của véc tơ và một số dạng bài tập cơ bản. Mời bạn đọc tham khảo thêm.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần