Bài giảng toán học

Bài giảng số 1: Đại cương về hàm số và đồ thị hàm số

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này trình bày một số khái niệm cơ bản của hàm số như tập xác định, tập giá trị, tính chẵn lẻ, tính đồng biến nghịch biến của hàm số. Mời bạn đọc đón xem.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần