Bài giảng toán học

Bài giảng số 7: Các dạng toán về phương trình mặt cầu trong hệ tọa độ Oxyz

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng trình bày các dạng toán về mặt cầu như thiết lập phương trình mặt cầu, bài toán vị trí tương đối giữa đường thẳng, mặt phẳng với mặt cầu, bài toán tìm điểm trên mặt cầu thỏa mãn các điều kiện cho trước.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần