Bài giảng toán học

Một số bài tích phân ôn thi THPT Quốc gia 2017 hạn chế sử dụng máy tính Casio

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Một số đề toán về tích phân đã làm nhiều học sinh hạn chế sử dụng máy tính, hoặc không biết cách sử dụng máy tính để làm nhanh.

File bài tập này đòi hỏi thí sinh phải làm nhanh bằng cách tự luận hoặc bấm máy tính thì phải có một số kỹ năng biến đổi toan học nhất định mới làm được.
Tài liệu được sưu tầm trên mạng và chia sẻ với mọi người.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần