Bài giảng toán học

Hàm số bậc nhất ôn thi vào 10

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Các dạng toán về hàm số bậc nhất

Dạng 1: Sự biến thiên của hàm số bậc nhất
Dạng 2: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất
Dạng 3: Tìm hàm số bậc nhất
Dạng 4: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng
Dạng 5: Vận dụng đồ thị hàm số bậc nhât trong giải toán

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần