Bài giảng toán học

Bài giảng môn học phương pháp tính dành cho sinh viên kinh tế và kỹ thuật

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng toán học giới thiệu tài liệu giáo trình môn phương pháp tính. Các bài giảng của môn phương pháp tính được thầy Nguyễn Xuân Thảo -Học viện Nông nghiệp Việt Nam biên soạn. Các nội dung trong cuốn sách là các vấn đề về sai số, các cách giải gần đúng phương trình, hệ phương trình, tính gần đúng tích phân, vi phân,....

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần