Bài giảng toán học

Các đường đặc biệt trong tam giác hình học lớp 7

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này trình bày các vấn đề về đường đặc biệt trong tam giác như đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực.

Các tính chất và các ứng dụng của nó.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần