Bài giảng toán học

Các dạng bài toán về chủ đề khoảng cách trong không gian

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này giới thiệu các nội dung, phương pháp tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đương thẳng chéo nhau trong không gian.

Các bài tập được cho khá cơ bản, phù hợp với các bạn vừa học nội dung về khoảng cách trong không gian.
Mỗi một dạng bài toán có thể được giải bằng nhiều phương pháp khác nhau. 
Bạn đọc tham khảo tài liệu tại đây.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần