Bài giảng toán học

Các bài toán về góc trong không gian

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này trình bày các vấn đề về góc trong không gian chẳng han như.

1. Góc giữa đường và mặt, các phương pháp xác định
2. Góc giữa hai mặt phẳng và các phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng.
3. các dạng bài tập cơ bản, nâng cao về góc giữa đường và mặt, góc giữa hai mặt phẳng trong không gian.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần