Bài giảng toán học

Hai mặt phẳng vuông góc với nhau hình học không gian lớp 11

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Nội dung bài giảng trình bày vấn đề về góc giữa hai mặt phẳng, cách xác định góc giữa hai mặt phẳng.

Hai mặt phẳng vuông góc, tính chất quan trọng của hai mặt phẳng vuông góc với nhau và ứng dụng trong các dạng bài tập về quan hệ vuông góc.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần