Bài giảng toán học

Bài giảng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trong không gian

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Các tính chất cơ bản sau đây về đường vuông góc với mặt

Tính chất 1: Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) khi và chỉ khi d vuông góc với hai đường cắt nhau thuộc mặt.
Tính chất 2: Đường thẳng d vuông góc với mf (P) thì nó vuông góc với mọi đường nằm trong (P)
Tính chất 3: Hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau, một đường nằm trong (P) vuông góc với giao tuyến của hai mặt thì sẽ vuông góc với (Q).

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần