Bài giảng toán học

Bài giảng về hai đường thẳng vuông góc trong không gian

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Lý thuyết trọng tâm
a) Nêu cách xác định góc giữa hai vectơ trong không gian? 
b) Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0o? bằng 90o? bằng 180o?
a) Nêu định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ trong không gian? 
b) Khi nào tích vô hướng của hai vectơ bằng 0? Lớn hơn 0? Nhỏ hơn 0?
a) Nêu định nghĩa vectơ chỉ phương của đường thẳng? 
b) Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng? 
c) Khi nào thì góc giữa hai đường thẳng bằng 0o? bằng 90o?

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần