Bài giảng toán học

Chuyên đề 4: Quy luật của dãy số dạng phân số

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng toán học giới thiệu chuyên đề về dãy số, quy luật của dãy số tự nhiên, dãy số dạng phân số và một số dạng bài tập tính tổng của dãy số.Tài liệu này trình bày khá đầy đủ và chi tiêt, hệ thống bài tập có độ phân hoá cao.

Bộ tài liệu được sưu tầm để dành cho học sinh lớp 7 khá, giỏi ôn luyện.
Bạn đọc tham khảo thêm tại đây.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần