Bài giảng toán học

Tổng hợp một số công thức tính chất của hình học lớp 9

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Để giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập về phần đường tròn, các em học sinh lớp 12 ôn thi phần bài toán hình học phẳng có sử dụng các tính chất của hình học THCS về đường tròn, baigiangtoanhoc.com tổng hợp toàn bộ công thức cần thiết của phần tam giác vuông, về góc với đường tròn, điều kiện để tứ giác nội tiếp...
Bạn đọc tham khảo các công thức cơ bản của hình học 9 về đường tròn và hệ thức lượng

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần