Bài giảng toán học

Bài giảng số 3: Bất đẳng thức. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Kỹ thuật sử dụng phép biến đổi tương đương trong chứng minh bất đẳng thức, như đưa về hàng đẳng thức, về các bất đẳng thức giá trị tuyệt đối, dành cho học sinh lớp 8 và lớp 9 tại đây.
Phiếu bài tập cơ bản và nâng cao. Đăng kí học theo SĐT 0987708400

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần