Bài giảng toán học

Bài giảng số 4: Bất phương trình quy về bậc hai

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 4 trình bày một số bất phương trình vô tỷ, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có thể đưa về bpt bậc hai. Mục tiêu là dành cho các học sinh trung bình, khá học bám sát theo chương trình sách giáo khoa. Các thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo thêm.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần