Bài giảng toán học

Bài giảng số 1: Định lý dấu nhị thức bậc nhất và các dạng bài tập

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1 trình bày một số dạng toán về ứng dụng của nhị thức bậc nhất như xét dấu biểu thức đại số, biện luận bpt, bpt chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần