Bài giảng toán học

Bài giảng số 1: Phương trình tổng quát của đường thẳng

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1 giới thiệu một số cách viết phương trình tổng quát của đường thẳng. Xét vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng và một vài bài tập nâng cao.

Bài soạn đã được dùng cho việc giảng dạy tại trung tâm luyện thi EDUFLY. Bạn đọc tham khảo tại đây.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần