Bài giảng toán học

Bài giảng số 6: Một số bài toán khác về căn bậc hai ôn thi vào 10

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này trình bày một số bài toán đặc biệt về căn bậc 2 như giải pt, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, chứng minh nghiệm...

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần