Tổng hợp bài kiểm tra định kì tháng các lớp tại trung tâm BDVH Edufly năm học 2017-2018

Đề kiểm tra định kì lớp 9 tháng 10 môn toán tại trung tâm EDUFLY

Đề kiểm tra định kì tháng 10 lớp 9 năm 2017 tại trung tâm BDVH Edufly.

 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề kiểm tra định kì tháng 8 môn toán lớp 11 tại trung tâm BDVH Edufly năm 2017

Bạn đọc tham khảo đề kiểm tra định kì môn toán lớp 11 tháng 8 năm học 2017-2018 tại trung tâm BDVH Edufly.

Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận nhằm giúp các em làm quen vơi phương thức thi mới.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài kiểm tra đầu vào môn toán chuyên lớp 8 năm 2017

Đề thi vào lớp 8 chuyên, nhằm kiểm tra kiến thức của học sinh ở các mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

bạn đọc tham khảo đề thi tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề kiểm tra định kì môn toán lớp 11 tháng 7 năm 2017

Đề kiểm tra định kì môn toán lớp 11 tháng 7 gồm 2 phần Trắc nghiệm và tự luận với các nội dung về hàm số và phương trình lượng giác.

Hình học thì gồm phần quan hệ song song với nội dung đại cương về đường và mặt trong không gian với các dạng toán cơ bản như tìm giao tuyến, giao điểm, chứng minh thẳng hàng, đồng quy......

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài kiểm tra định kì môn toán lớp 12 tháng 7 năm 2017

Đề kiểm tra định kì tháng 8 môn toán lớp 12 với các nội dung về hàm số, số phức và hình học không gian lớp 11,

Các vấn đề như cực trị, đồ thị hàm số, tiệm cận, số phức và khoảng cách.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...