Phiếu luyện tập đại số và hình học lớp 7

Đề ôn thi học kỳ 2 toán lớp 7

Đề ôn tập dành cho học sinh lớp 7 ôn thi học kỳ 2.

Đề được thiết kế với cấu trúc hợp lý, có độ phân hóa để giúp học sinh có thể ôn tập tốt.

 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Tổng hợp các tính chất về các đường đặc biệt trong tam giác

Một số tính chất cơ bản về các đường đặc biệt trong tam giác.

Đương trung tuyến, đương phân giác, đường trung trực, đường cao và một số tính chất đặc biệt.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 7 của THCS Cầu Giấy

Bài 3. (1,5 điểm ) Một lớp học có 39 học sinh được chia làm ba nhóm, mỗi nhóm phải trồng một số cây như nhau. Để trồng hết số cây theo quy định, nhóm một cần 2 ngày, nhóm hai cần 3 ngày, nhóm ba cần 4 ngày. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh ? (Biết năng suất làm việc của các học sinh như nhau)

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài luyện tập đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch

Bài 1. Cho một hình chữ nhật có diện tích S, một cạnh có độ dài x, một cạnh có độ dài y.

  1. Nếu diện tích S không đổi thì x và y là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch. Tìm hệ số tỉ lệ.
  2. Nếu một cạnh không đổi thì S và cạnh còn lại là tỉ lệ thuận hay nghịch? Tìm hệ số tỉ lệ.

Bài 2. Đĩa xe đạp có 48 răng, còn líp (gắn vào bánh sau của xe đạp) có 18 răng. Khi bánh xe đạp quay một vòng thì đùi đĩa quay đi một góc bao nhiêu độ?

Bài 3. Tuấn và Hùng đều uống hai viên vitamin C mỗi ngày, còn Dũng uống một viên mỗi ngày. Số thuốc đủ dùng cho cả ba người trong 30 ngày. Nếu Dũng cũng uống hai viên mỗi ngày thì số thuốc ấy dùng hết trong bao lâu?

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Phiếu ôn luyện trường hợp bằng nhau thứ 3 của hai tam giác góc-canh-góc

Bạn đọc tham khảo phiếu học tập hình học lớp 7.

Trường hợp bằng nhau thứ 3 của hai tam giác.

 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Phiếu luyện tập chương 1 đại số lớp 7 về số hữu tỷ và dãy tỉ số bằng nhau

Một phiếu luyện tập về các vấn đề số hữu tỷ, hỗn số, lũy thừa, giá trị tuyệt đối và dãy tỉ số bằng nhau và tính chất.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...