Đề cương ôn tập học kì 2 các trường THCS và THPT

Đề cương ôn tập môn Toán 10 giữa học kì II năm học 2017 - 2018, trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa - Hà Nội

Đề cương ôn tập môn Toán 10 giữa học kì II năm học 2017 - 2018, trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa - Hà Nội gồm các nội dung như bất đẳng thức, dấu nhị thức bậc nhất, bất hương trình bậc hai, bất phương trình qui về phương trình bậc nhất, bậc hai, tọa độ điểm trong 0xy, phương trình đường thẳng, góc và khoảng cách. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...