Tuyển tập các bài kiểm tra định kỳ tháng môn toán các lớp năm học 2016-2017 tại trung tâm EDUFLY

Đề luyện thi học sinh giỏi lớp 1 môn toán

Đề luyện thi học sinh giỏi lớp 1 môn toán

Câu 4 (2 điểm) Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3:

…………………………………………………………………………………………….

Câu 5 (2 điểm):   Tính:      64 + 35 - 19                                         98 - 23 - 35

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Câu 6 (2 điểm): Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7 (2 điểm): Mai có 18 cái kẹo, chị cho thêm Mai 4 cái nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai còn bao nhiêu cái kẹo?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Câu 8: (1 điểm) Bạn An 9 tuổi. Tổng số tuổi của An và bố mẹ cậu ấy là 75. Hỏi khi nào thì tổng số tuổi của cha mẹ An là 80?

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi học sinh giỏi cấp cụm khối 10 môn toán năm 2017

Bạn đọc tham khảo đề thi học sinh giỏi lớp 10 cấp cụm thành phố HN năm 2017.

Đề thi có mục đích để tuyển chọn đội tuyển HSG lớp 11-12 thi hsg thành phố môn toán.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề kiểm tra định kỳ môn toán lớp 10 tháng 10 tại trung tâm EDUFLY

Đề kiểm tra định kì tháng 10 môn toán gồm 2 phần

Phần trắc nghiệm với các nội dung xoay quanh vấn đề về hàm số bậc nhất, bậc 2.
Phần tự luận về hàm số, tích vô hướng, hệ phương trình bậc nhất, tỉ số lượng giác.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...