Tuyển tập các bài giảng về quan hệ vuông góc trong không gian 2016

Các dạng bài toán về chủ đề khoảng cách trong không gian

Bài giảng này giới thiệu các nội dung, phương pháp tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đương thẳng chéo nhau trong không gian.

Các bài tập được cho khá cơ bản, phù hợp với các bạn vừa học nội dung về khoảng cách trong không gian.
Mỗi một dạng bài toán có thể được giải bằng nhiều phương pháp khác nhau. 
Bạn đọc tham khảo tài liệu tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Hai mặt phẳng vuông góc với nhau hình học không gian lớp 11

Nội dung bài giảng trình bày vấn đề về góc giữa hai mặt phẳng, cách xác định góc giữa hai mặt phẳng.

Hai mặt phẳng vuông góc, tính chất quan trọng của hai mặt phẳng vuông góc với nhau và ứng dụng trong các dạng bài tập về quan hệ vuông góc.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trong không gian

Các tính chất cơ bản sau đây về đường vuông góc với mặt

Tính chất 1: Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) khi và chỉ khi d vuông góc với hai đường cắt nhau thuộc mặt.
Tính chất 2: Đường thẳng d vuông góc với mf (P) thì nó vuông góc với mọi đường nằm trong (P)
Tính chất 3: Hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau, một đường nằm trong (P) vuông góc với giao tuyến của hai mặt thì sẽ vuông góc với (Q).

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng về hai đường thẳng vuông góc trong không gian

Lý thuyết trọng tâm
a) Nêu cách xác định góc giữa hai vectơ trong không gian? 
b) Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0o? bằng 90o? bằng 180o?
a) Nêu định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ trong không gian? 
b) Khi nào tích vô hướng của hai vectơ bằng 0? Lớn hơn 0? Nhỏ hơn 0?
a) Nêu định nghĩa vectơ chỉ phương của đường thẳng? 
b) Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng? 
c) Khi nào thì góc giữa hai đường thẳng bằng 0o? bằng 90o?

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...