Tuyển tập các bài giảng về phương trình lượng giác lớp 11 tại trung tâm luyện thi EDUFLY

Vấn đề 4: Phương trình lượng giác nâng cao lớp 11

Bạn đọc tham khảo bài tập về phương trình lượng giác nâng cao được giảng dạy tại trung tâm luyện thi EDUFLY

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 3: Các dạng phương trình lượng giác thường gặp

Bạn đọc tham khảo một số phương trình lượng giác thường gặp chẳng hạn như, phương trình đưa về  1 hàm số lượng giác, phương trình asinx +bcosx=c, phương trình đẳng cấp theo sin, cos, phương trình đưa về dạng tích...

Phiếu được biên soạn dành cho học sinh lớp 11 và học sinh lớp 12 ôn thi phần phương trình lượng giác và được giảng dạy tại trung tâm luyện thi EDUFLY số 130B ngõ 128, Hoàng Văn Thái.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bạn đọc tham khảo một số dạng bài tập cơ bản về các phương trình lượng giác cơ bản tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 1: Hàm số lượng giác

Bạn đọc tham khảo bài giảng về hàm số lượng giác lớp 11 tại đây. Các chủ đề về tập xác định, tính chẵn lẻ và giá trị LN, NN của hàm số lượng giác.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...