Khoá học củng cố kiến thức về tập hợp số tự nhiên toán lớp 6

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Tài liệu này trình bày những vấn đề liên quan đến luỹ thừa với sô mũ tự nhiên dành cho học sinh lớp 6 về phần số học.

Các phép toán về phân tích số tự nhiên, nhân chia số tự nhiên dạng luỹ thừa.
Bài giảng do thầy Đặng Thành Trung -GV trung tâm bồi dưỡng văn hoá EDUFLY cung cấp.
Bạn đọc, các em học sinh lớp 6 tham khảo và download tài liệu tại đây

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 7: Thứ tự thực hiện phép tính

Ưu tiên thực hiện các phép toán cộng trừ, nhân, chia dù đã được định nghĩa và có quy luật rõ ràng, nhưng thực tế khi làm bài tập vẫn nhiều học sinh và ngay cả giáo viên vẫn còn mắc sai lầm. Bài giảng sau đây giúp học sinh luyện tập về thứ tự ưu tiên khi thực hiện các phép toán đối với phân số hữu tỷ.
Phiếu được biện soạn gồm các ví dụ mẫu và bài tập tự luyện dành cho học sinh tự giải.
Mời các bạn tham khảo vấn đề 7: Thứ tự thực hiện phép tính tại đây

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài giảng gồm phần tóm tắt lý thuyết về luỹ thừa của số mũ tự nhiên và các dạng bài tập thường gặp.
Các dạng bài tập như so sánh các số mũ luỹ thừa, tính nhanh biểu thức và rút gọn biểu thức.
Viết các số tự nhiên dưới dạng sô mũ luỹ thừa.
Các bài tập được biên soạn phù hợp với trình độ học sinh mức độ trung bình khá.
Mời bạn đọc tham khảo vấn đề 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên tại đây

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 5: Phép trừ và phép chia

Mời bạn đọc tham khảo vấn đề 5: Phép trừ và phép chia tại đây

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 5: phép trừ và phép chia

Mời bạn đọc tham khảo bài giảng về phép trừ và phép chia tại đây

Giáo viên: Trung tâm Edufly

vấn đề 4: phép cộng và phép nhân

Mời bạn đọc tham khảo bài giảng về phép cộng và phép nhân

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 3: Số phần tử của tập hợp - tập hợp con

Mời bạn đọc tham khảo bài giảng về số phần tử của tập hợp và tập hợp con 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 2: ghi số tự nhiên

Mời bạn đọc tham khảo bài giảng ghi số tự nhiên tại đây

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 1: tập hợp và tập hợp số tự nhiên

bạn đọc tham khảo bài giảng về tập hợp và tập hợp số tự nhiên tại đây

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...