Khóa học góc với đường tròn ôn thi vào 10

Vấn đề 6: Cung chứa góc và các bài toán quỹ tích

Bạn đọc tham khảo chuyên đề cung chứa góc và một số bài tập luyện tập. Nội dung về cung chứa góc là một nội dung khó, khái niệm cung chứa góc được vận dụng trong các bài toán quỹ tích, dựng hình.

Cho một dây AB cố định, mọi điểm M di chuyển sao cho góc AMB không đổi bằng a chạy trên cung chứa góc 360 -2a.
Bài soạn được biên soạn và giảng dạy tại trung tâm luyện thi EDUFLY số 130B, Hoàng Văn Thái. 0987708400

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 5: Các điều kiện để tứ giác nội tiếp được đường tròn

Bạn đọc tham khảo phiếu bài soạn phần tứ giác nội tiếp được giảng dạy tại trung tâm luyện thi EDUFLY. Bài soạn do thầy Đỗ Viết Tuân sưu tầm.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 4: Góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn

Tài liệu về góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn được thiết kế gồm 3 phần
1. Tóm tắt công thức tính góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn.
2. Các ví dụ minh hoạ sẽ được trình bày trên lớp
3. Bài tập tự luyện gồm 2 nội dung trên lớp và về nhà.
Bạn đọc tham khảo chuyên đề góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 3: Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Bạn đọc tham khảo phiếu bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 2: Góc nội tiếp và các ví dụ

Bạn đọc tham khảo chuyên đề góc nội tiếp ôn thi vào lớp 10 tại đây. Tài liệu được biên soạn và giảng dạy tại trung tâm luyện thi EDUFLY.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 1: Góc ở tâm và số đo cung

Bạn đọc tham khảo tài liệu giảng dạy về góc ở tâm và số đo cung tại đây. Tài liệu được biên soạn phục vụ cho việc giảng dạy tại trung tâm luyện thi EDUFLY.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...