Khoá học bất phương trình bậc nhất một ẩn lớp 8

Bài giảng số 4: Bất đẳng thức Cô si

Bài giảng giới thiệu BĐT Cô si. GV và học sinh có thể tham khảo tại đây

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 3: Bất đẳng thức. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương

Kỹ thuật sử dụng phép biến đổi tương đương trong chứng minh bất đẳng thức, như đưa về hàng đẳng thức, về các bất đẳng thức giá trị tuyệt đối, dành cho học sinh lớp 8 và lớp 9 tại đây.
Phiếu bài tập cơ bản và nâng cao. Đăng kí học theo SĐT 0987708400

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 2: Luyện tập giải bất phương trình

Phiếu bài tập có đủ 3 mức độ cho học sinh lớp 8 tại trung tâm luyện thi Edufly

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phiếu bài tập cho học sinh lớp 8 có phân trình độ. Đăng kí học qua SĐT 0987 708 400

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phiếu bài tập cho học sinh lớp 8 tại trung tâm. Phiếu bài tập có phân loại trình độ giúp giáo viên định hướng dễ dàng hơn tiến trình lên lớp

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...