Các bài giảng về bất phương trình lớp 10 học kỳ 2

Các bất đẳng thức cơ bản quan trọng

Xu hướng câu điểm 10 trong đề thi THPT Quốc gia hiện nay thường là chứng minh bất đẳng thức hoặc tím giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một biểu thức.

Để làm được bài toán kiểu này, thông thường phải trải qua 3 bước, dồn biến, điều kiện của biến và sử dụng đạo hàm để tìm min, max.
tuy nhiên ở bước dồn biến, học sinh cần phải nắm vững tất cả các bất đẳng thức cơ bản về giá trị tuyệt đối, véc tơ, cô si, bunhiacopxki hoặc các bđt suy ra từ hàng đẳng thức.
Phiếu này tổng kết toàn bộ bđt cơ bản quan trọng mà các em sẽ sử dụng trong bài toán điểm 10 của đề thi thpt quốc gia.
 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chuyên đề bất đẳng thức lớp 10

Bạn đọc tham khảo chuyên đề bất đẳng thức dành cho học sinh lớp 9, 10.

Nội dung trình bày những kĩ thuật chứng minh bđt bằng phép biến đổi tương đương, dùng cô si hoặc các bất đẳng thức khác.
Hệ thống bài tập được biên soạn khá cơ bản, đầy đủ và có hệ thống. Độ khó phù hợp với trình độ của nhiều học sinh đang theo học phần bđt.
Tài liệu cũng được dùng giảng dạy tại trung tâm luyện thi EDUFLY số 130B, ngõ 128, Hoàng Văn Thái, TX, HN.
Hotline: 0987708400.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 4: Bất phương trình quy về bậc hai

Bài giảng số 4 trình bày một số bất phương trình vô tỷ, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có thể đưa về bpt bậc hai. Mục tiêu là dành cho các học sinh trung bình, khá học bám sát theo chương trình sách giáo khoa. Các thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo thêm.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 3: Bất phương trình bậc hai

Bạn đọc tham khảo chuyên đề bpt bậc hai và các bất phương trình phân thức quy về bậc hai.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 2: Tam thức bậc hai và ứng dụng

Bài giảng toán học giới thiệu chuyên đề tam thức bậc hai và các dạng bài tập ứng dụng định lý này. Bài giảng được biên soạn và giảng dạy tại trung tâm luyện thi EDUFLY và TTBD văn hóa Thành Công.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1: Định lý dấu nhị thức bậc nhất và các dạng bài tập

Bài giảng số 1 trình bày một số dạng toán về ứng dụng của nhị thức bậc nhất như xét dấu biểu thức đại số, biện luận bpt, bpt chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...