Tuyển tập các bài giảng hình học tọa độ Oxy dành cho học sinh lớp 10

Bài giảng số 6: Phương trình E-lip và các dạng bài tập

Bạn đọc tham khảo chuyên đề về phương trình E-lip trong hình học 10 giúp các em học sinh 10 ôn thi học kỳ 2 và học sinh 12 ôn thi đại học.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chuyên đề: Tổng hợp các bài hình học phẳng Oxy luyện thi THPT Quốc gia

Bài giảng toán học tổng hơp và sưu tầm hệ thống bài tập về hình học tọa độ oxy dành cho học sinh 12 ôn thi kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2015. Các bài toán về hình học phẳng được chọn lọc từ hệ thống các đề thi thử của các trường THPT trên cả nước năm 2015 về các chủ đề đường thẳng, đường tròn trong tam giác, tứ giác đặc biệt...

Bạn đọc tham khảo thêm tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 5: Phương trình đường tròn và các dạng bài tập

Bài giảng được biên soạn bởi thầy Lê Đức Thuận, giáo viên chuyên Hà Nội -Amsterdam.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 4: Các dạng phương trình đường thẳng trong tam giác hệ toạ độ Oxy

Bạn đọc tham khảo chuyên đề các dạng phương trình đặc biệt trong tam giác như phương trình đường cao, đường trung tuyến, trung trực, phân giác và mối liên hệ trong việc tìm toạ độ điểm.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 3: Các dạng bài tập cơ bản về góc và khoảng cách trong hệ tọa độ Oxy hình học 10

Bài giảng toán học giới thiệu tài liệu học tập về khoảng cách từ điểm đến đường thẳng và góc giữa hai đường thẳng trong hệ tọa độ oxy hình học lớp 10 được biên soạn bởi thầy Đỗ Viết Tuân, giáo viên trung tâm luyện thi EDUFLY.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 2: Phương trình tham số của đường thẳng

Bạn đọc tham khảo chuyên đề phương trình tham số của đường thẳng thuộc chương trình hình học lớp 10 được giảng dạy tại trung tâm EDUFLY do thầy Đỗ Viết Tuân biên soạn.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1: Phương trình tổng quát của đường thẳng

Bài giảng số 1 giới thiệu một số cách viết phương trình tổng quát của đường thẳng. Xét vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng và một vài bài tập nâng cao.

Bài soạn đã được dùng cho việc giảng dạy tại trung tâm luyện thi EDUFLY. Bạn đọc tham khảo tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...