Khoá học video về hình học toạ độ phẳng Oxy ôn thi Đại học

Bài giảng video số 1: Một phương pháp viết phương trình đường thẳng trong hệ toạ độ Oxy

Bạn đọc tham khảo bài giảng video về cách viết phương trình mặt phẳng bằng phương pháp đặc biệt dựa trên sự tương giao của 2 đường tròn trong hình học phẳng.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...