Khoá học phương trình và phương trình quy về bậc nhất lớp 8

Bài giảng số 4: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài giảng số 4 cung cấp cho bạn đọc phương pháp giải các dạng bài tập bằng cách lập phương trình. Bài tập đa dạng, có phân loại

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 3: Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

Bài giảng giới thiệu cho các em học sinh cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Có bài tập nâng cao giành cho HS khá - giỏi

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 2: Phương trình tích

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1: Phương trình bậc nhất 1 ẩn

Bài giảng giới thiệu cho bạn đọc khái niệm về phương trình, phương trình bậc nhất; Cách giải phương trình quy về bậc nhất trong chương trình Đại số 8

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...