Tuyển tập các đề thi môn toán vào lớp 6 các trường điểm những năm gần đây

Đề thi và đáp án môn toán vào lớp 6 Marrie -Curie năm học 2013-2014

Bạn đọc tham khảo đề thi và đáp án vào lớp 6 trường Marrie-Curie năm học 2014 tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử vào lớp 6 và đáp án năm học 2014-2015 tại trung tâm luyện thi EDUFLY đề số 1

Bạn đọc tham khảo đề thi vào lớp 6 môn toán tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam năm 2014

Mời các bạn tham khảo đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam năm 2014 tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie năm học 2013 - 2014

Mời các bạn tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie năm học 2013 - 2014 tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử vào lớp 6 môn toán trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2014

Bạn đọc tham khảo đề thi vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử số 10 vào lớp 6 môn toán trường chuyên Hà Nội-Amsterdam tại trung tâm EDUFLY

Đề thi thử vào lớp 6 môn toán THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam năm 2014

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử số 8 môn toán vào lớp 6 chuyên Hà Nội Amsterdam tại trung tâm EDUFLY

Đề thi thử môn toán vào lớp 6 các trường chuyên tại Hà Nội

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử số 7 môn toán vào lớp 6 trường Chuyên Hà Nội -Amsterdam năm 2014 tại trung tâm EDUFLY

Bạn đọc đón xem đề thi thử vào lớp 6 trung học phổ thông chuyên Hà Nội -Amsterdam tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử số 6 môn toán vào lớp 6 trường Chuyên Hà Nội -Amsterdam năm 2014

Đề thi thử số 6 do thầy Bùi Xuân Hải giáo viên trung tâm EDUFLY biên soạn.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề ôn thi vào lớp 6 các trường TOP tại hà nội

Đề ôn thi vào lớp 6

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...