Đề thi HSG THPT

Đề thi HSG THPT

Đề thi học sinh giỏi cấp cụm khối 10 môn toán năm 2017

Bạn đọc tham khảo đề thi học sinh giỏi lớp 10 cấp cụm thành phố HN năm 2017. Đề thi có mục đích để tuyển chọn đội tuyển HSG lớp 11-12 thi hsg thành phố... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn toán thành phố Hà Nội năm học 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 thành phố hà nội năm 2016-2017 vơi các chủ đề quen thuộc của lớp 10 và 11 về pt, bpt, hpt, bđt, hình học oxy, hình học không gian và dãy số.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi toán Olympic 11 trường THPT Kim Liên năm 2016

Đề thi toán olympic cấp trường lớp 11, môn toán năm 2016 của trường thpt kim liên hà nội.Đề thi gồm các nội dung về phương trình lượng giác, bpt, hệ phương trình, dãy số, hình học... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi toán olympic cấp trường THPT Kim Liên lớp 11 năm học 2014-2015

Bạn đọc tham khảo đề thi chọn học sinh giỏi toán Olympic cấp trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm học 2015. Đề thi với các chủ đề về lượng giác, giới hạn của dãy số dùng phương... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp cụm thành phố Hà Nội môn toán lớp 10 năm 2016

Bạn đọc tham khảo đề thi học sinh giỏi cấp cụm lớp 10 môn toán năm học 2016 của Hà Nội. Đề thi xoay quanh các nội dung về pt, bpt vô tỷ, bất đẳng thức, hệ thức lượng trong tam... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi chính thức học sinh giỏi Quốc gia môn toán năm 2016 ngày thi thứ nhất

Nội dung đề thi toán học sinh giỏi quốc gia năm 2016 ngày thi thứ nhất gồm 4 bài toán, trong đó chủ đề đại số là bài hệ phương trình bài số 1Chủ đề số học là bài toán số... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 thành phố Hà Nội năm học 2015-2016

Bạn đọc tham khảo đề thi học sinh giỏi môn toán thành phố hà nội lớp 12 năm học 2015-2016.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi học sinh giỏi và đáp án môn toán lớp 12 thành phố Hà Nội năm học 2014-2015

Bạn đọc tham khảo đề thi học sinh giỏi và đáp án môn toán lớp 12 của thành phố Hà Nội năm học 2014-2015 tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...