Các đề thi khác

Bài kiểm tra đầu vào môn toán chuyên lớp 8 năm 2017

Bài kiểm tra đầu vào môn toán chuyên lớp 8 năm 2017

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi vào lớp 8 chuyên, nhằm kiểm tra kiến thức của học sinh ở các mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

bạn đọc tham khảo đề thi tại đây.

.

Đề thi học sinh giỏi cấp cụm khối 10 môn toán năm 2017

Đề thi học sinh giỏi cấp cụm khối 10 môn toán năm 2017

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bạn đọc tham khảo đề thi học sinh giỏi lớp 10 cấp cụm thành phố HN năm 2017.

Đề thi có mục đích để tuyển chọn đội tuyển HSG lớp 11-12 thi hsg thành phố môn toán.

.

Đề kiểm tra định kì tháng 8 môn toán lớp 11 tại trung tâm BDVH Edufly năm 2017

Đề kiểm tra định kì tháng 8 môn toán lớp 11 tại trung tâm BDVH Edufly năm 2017

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bạn đọc tham khảo đề kiểm tra định kì môn toán lớp 11 tháng 8 năm học 2017-2018 tại trung tâm BDVH Edufly.

Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận nhằm giúp các em làm quen vơi phương thức thi mới.

.