Bài giảng toán tiếng anh 4

Bài giảng toán tiếng anh 4

Lesson 2. Natural numbers

Đây là bài giảng giới thiệu về số tự nhiên. Gồm các phần từ vựng, cấu trúc câu và ví dụ mẫu. Cuối bài là link luyện thi... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Lesson 1.Multi-digit numbers

Đây là một bài học video ngắn gọn với cấu trúc gồm 3 phần. Phần 1: Giới thiệu từ vựng của bài Phần 2: Một số mẫu câu của bài học... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...